معرفی شرکت آب پارس

شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی ایران از دریای آزاد در قالب تعاونی تولیدی-توزیعی فرا استانی در تابستان سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید.

چشم‌انداز این تعاونی تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی ایران از دریای آزاد با احداث پیشرفته‌ترین واحدهای آب شیرین کن و بهره‌مندی از انرژی‌های پاک است.

در این راستا تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس جهت به کارگیری این فناوری در طرح مذکور با ترکیب هیات مدیره‌ای به شرح ذیل تشکیل شده است:

اعضای هیات مدیره تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس

سیدمحمد احرامیان

سیدمحمد احرامیان

گروه صنعتی فولاد یزد
محمدمهدی فنائی

محمدمهدی فنائی

گروه صنعتی الکتروکویر
احمد صادقیان

احمد صادقیان

گروه ستاره کویر یزد
سیدعلی محمد ابویی مهریزی

سیدعلی محمد ابویی مهریزی

گروه صنعتی یاران
علیرضا طرازی

علیرضا طرازی

فعال اقتصادی
محمدرضا رضائی نژاد

محمدرضا رضائی نژاد

گروه تعاونی پیشگامان
سید ولی الله فاطمی اردکانی

سید ولی الله فاطمی اردکانی

گروه توسن