ثبت نامراهنما

نصب اپلیکیشن کیف توکن تکوست

سپیدنامه توکن آب پارس

پس از هوا مهمترین ماده مورد نیاز موجودات زنده آب است. با وجود آن که بیش از سه چهارم سطح کره زمین از آب پوشیده شده، اما تنها ۳ درصد از این آب، شیرین و قابل استفاده برای بشر است. این مساله و توزیع غیر یکنواخت آب شیرین جاری در کره زمین باعث شده که بسیاری از نقاط جهان دچار کم‌آبی باشند. یک راهکار مناسب برای حل این معضل استفاده از آب شور دریاها و نمک‌زدایی و شیرین کردن آن است. بیشترین میزان تولید آب شیرین از دریا در منطقه خلیج‌فارس انجام می‌شود.

تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس

شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس با همت جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور تامین آب شرب و صنعت فلات مرکزی ایران از دریای آزاد در قالب تعاونی تولیدی-توزیعی فرا استانی در تابستان سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید.